Rejestracja pojazdu zabytkowego

Czym dokładnie jest pojazd zabytkowy?

Pojazd zabytkowy to taki, który ma co najmniej 30 lat i nie jest produkowany w modelu od co najmniej 15 lat. Posiadania minimum 75% zachowanych części oryginalnych, w tym głównie podzespoły. Jeżeli jesteś właścicielem takiego pojazdu i chcesz włączyć go do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków w celu uzyskania „żółtych tablic”, zgłoś się do mnie, zajmę się wszystkim.

 zakresie rejestracji samochodu zabytkowego oferujemy:

  • wypełnienie karty ewidencji ruchomych zabytków techniki tzw. Białej Karty,
  • sporządzenie wniosku o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi,
  • sporządzenie wniosku o wpis do ewidencji i dostarczenie dokumentacji do właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Na czym to polega?

Dokumenty i formalności

Po pierwsze, należy wypełnić kartę ewidencyjną zabytków ruchomych techniki i przesłać do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W tym celu można skorzystać z kompleksowej pomocy certyfikowanego rzeczoznawcy.

Wizyta w SKP

Drugi krok to uzyskanie zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym dla pojazdu zabytkowego.  

Rejestracja pojazdu

Po badaniu technicznym należy zgłosić się do wydziału komunikacji, w celu dopełnienia formalności i uzyskania zabytkowych, żółtych tablic rejestracyjnych.

Sprawdź też:

    Napisz do nas

    *pole obowiązkowe