Rejestracja pojazdu nowego

Szybka, kompleksowa i sprawna rejestracja nowego pojazdu

Według obowiązującego prawa, za fabrycznie nowe pojazdy uważa się takie, które spełniają 2 podstawowe warunki: przebieg mniejszy niż 6 000 km oraz że od momentu dopuszczenia go do użytku nie minęło 6 miesięcy.

Niezbędne dokumenty do zarejestrowania pojazdu nowego:

  • fakturę VAT bądź umowę sprzedaży, stanowiącą dowód własności pojazdu,
  • świadectwo homologacji- wyciąg,
  • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej lub potwierdzenie, że pojazd podlega obowiązkowi sieci zbierania pojazdów – jeśli nie ma adnotacji na FV,
  • zaświadczenie potwierdzające zapłatę akcyzy (dla samochodów z UE), bądź dowód odprawy celnej przywozowej SAD z określoną wysokością cła, akcyzy i VAT-u (dla samochodów spoza UE),
  • kartę pojazdu,
  • pełnomocnictwo.

Na czym to polega?

Wniosek

Wypełniamy wniosek i udajemy się do właściwego pod względem zamieszkania urzędu.

Decyzja

Otrzymujemy decyzję o czasowej rejestracji nowego pojazdu wraz
z pozwoleniem czasowym, ważną na okres nieprzekraczający 30 dni.

Ubezpieczenie

W dniu rejestracji należy ubezpieczyć nowy pojazd, ostatni etap to odbiór decyzji o rejestracji pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym przed upływem terminu ważności pozwolenia czasowego.

Sprawdź też:

    Napisz do nas

    *pole obowiązkowe