Rejestracja samochodu - jednoosobowa działalność gospodarcza

Rejestracja samochodu na jednoosobową działalność gospodarczą – co musisz wiedzieć?

Można zauważyć, że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się założyć jednoosobową działalność gospodarczą. W związku z tym myślą o zarejestrowaniu samochodu na firmę. Czy jest to w ogóle możliwe? W tym wpisie znajdziesz na to odpowiedź.

Spis treści

 1. Jednoosobowa działalność gospodarcza – definicja
 2. Rejestracja samochodu na firmę jednoosobową – czy to możliwe?
 3. Rejestracja samochodu na osobę prywatną w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej
 4. Jak przebiega proces rejestracji samochodu?
 5. Rejestracja auta – co się dzieje po skompletowaniu dokumentów?
 6. Ile jest czasu na zarejestrowanie samochodu?
 7. Rejestracja auta osobowego – koszty
 8. Samochód jako środek trwały w firmie
 9. Kiedy samochód może zostać uznany za środek trwały?
 10. Jakie korzyści może przynieść wprowadzenie samochodu do firmy?
 11. Podsumowanie

Jednoosobowa działalność gospodarcza – definicja

Jest to najpopularniejsza forma samozatrudnienia. W tym miejscu przypomnimy, że samozatrudnieniem jest założenie jednoosobowej firmy. Jest to równoznaczne z tym, że stajemy się zarówno jej właścicielem, jak i pracownikiem. Oczywiście taka sytuacja wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ wszystkim musimy zająć się sami.

Co ciekawe – aby otworzyć taką działalność, nie potrzebujemy żadnego kapitału na start. Jest to znaczna różnica w porównaniu z innymi rodzajami działalności w Polsce. Będąc właścicielem jednoosobowej firmy, uzyskujemy własny numer NIP oraz REGON. W rezultacie stajemy się autonomicznym płatnikiem w ZUS-ie.

Warto wiedzieć, że na jedną osobę przypada jedna działalność gospodarcza. Oznacza to, że możemy posiadać jeden wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Rejestracja samochodu na firmę jednoosobową – czy to możliwe?

Zacznijmy od tego, że jeśli jesteśmy właścicielem samochodu i chcemy zarejestrować go na firmę, to pierwszym wymogiem jest posiadanie przez nas osobowości prawnej.

Osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, nie mogą dokonywać czynności prawnych we własnym imieniu, co jest równoznaczne z tym, że nie posiadają one osobowości prawnej. Dlatego też nie mają możliwości zarejestrowania samochodu na firmę. Podobnie jest w przypadku wspólników spółki cywilnej – oni również nie posiadają osobowości prawnej, więc nie mogą tego zrobić.

Jak wspomnieliśmy, rejestracja samochodu na firmę jest możliwa jedynie w przypadku przedsiębiorstw posiadających osobowość prawną. Należą do nich:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne.

Rejestracja samochodu na osobę prywatną w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej

Jeśli mimo wszystko zależy nam, aby korzystać z samochodu w celach służbowych, to pozostaje nam zarejestrowanie go na własne dane osobowe. Oznacza to, że proces rejestracji będzie przebiegał standardowo.

W dalszej części artykułu przypomnimy, co trzeba zrobić, aby zarejestrować pojazd w Polsce.

Rejestracja pojazdu, kluczyki do samochodu, wnętrze auta

Jak przebiega proces rejestracji samochodu?

Chcąc zarejestrować pojazd, należy udać się do wydziału komunikacji. Oczywiście musi to być oddział adekwatny do naszego miejsca zamieszkania. Nie możemy zrobić tego w jakimkolwiek urzędzie, np. przebywając na wakacjach.

Kolejny krok to wypełnienie oraz złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku samochodu, który był wcześniej zarejestrowany w kraju, są to:

 • wniosek o rejestrację samochodu,
 • dokument potwierdzający wykupienie ubezpieczenia OC,
 • dokument tożsamości właściciela (dowód osobisty),
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne,
 • karta pojazdu (jeżeli została wydana),
 • dowód własności pojazdu (np. umowa kupna-sprzedaży czy umowa darowizny),
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 • aktualne badanie techniczne,
 • potwierdzenie uiszczenia wymaganych opłat administracyjnych.

Jak wygląda rejestracja samochodu z innego kraju?

Jeśli jednak nasz samochód został sprowadzony z zagranicy, to do wniosku o rejestrację samochodu musimy załączyć następujące dokumenty:

 • dotychczasowe (czyli zagraniczne) tablice rejestracyjne,
 • pismo potwierdzające wyrejestrowanie pojazdu w kraju, w którym był on do tej pory zarejestrowany,
 • dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu,
 • umowa kupna-sprzedaży (przetłumaczona),
 • potwierdzenie zapłaty akcyzy (tzw. podatku akcyzowego),
 • dowód odprawy celnej (w przypadku kraju spoza unii europejskiej),
 • aktualne badania techniczne auta,
 • krajowe świadectwo zgodności.

Urzędnik może wyrazić chęć obejrzenia innych dokumentów, dlatego warto być przygotowanym i zabrać ze sobą również:

 • aktualną polisę OC,
 • wypis z KRS i numer REGON (niezbędne w przypadku spółek prawa handlowego),
 • umowa spółki cywilnej,
 • zaświadczenie o wpisie do CEIDG.

Rejestracja auta – co się dzieje po skompletowaniu dokumentów?

W tym momencie finalizujemy pierwszy etap procesu rejestracji pojazdu – jest to tzw. rejestracja czasowa. Pracownik urzędu dokonuje rejestracji auta na 30 dni, a my zostajemy posiadaczami tymczasowego dowodu rejestracyjnego. W dalszej kolejności następuje wydanie tablic rejestracyjnych oraz nalepki kontrolnej. Oczywiście pod warunkiem, że po drodze nie pojawiły się żadne problemy.

W międzyczasie (w ciągu tych 30 dni) zostaną sprawdzone wszelkie informacje dotyczące naszego pojazdu, ruszy też produkcja właściwego dowodu rejestracyjnego. Otrzymanie pozwolenia czasowego umożliwia nam poruszanie się po drogach publicznych podczas oczekiwania na wyrobienie ostatecznych dokumentów.

Drugi etap to rejestracja właściwa, czyli rejestracja samochodu na stałe. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, urzędnik ma 30 dni na zarejestrowanie naszego pojazdu.

Może się jednak zdarzyć, że z jakichś powodów czas minie, a samochód nadal nie będzie zarejestrowany. W takim przypadku należy wybrać się do urzędu po raz drugi, aby rejestracja czasowa została wydłużona na kolejne 14 dni. Jeśli tego nie zrobimy, nie będziemy mogli jeździć tym autem.

Najczęściej urząd wysyła stosowną informację o tym, że rejestracja samochodu przebiegła pomyślnie, wobec czego dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru.

Jakie problemy mogą pojawić się podczas rejestracji auta?

Opisany proces rejestracji samochodu dotyczy sytuacji idealnej, czyli takiej, gdy wszystko przebiega bezproblemowo. Niestety nie zawsze tak to wygląda w rzeczywistości.

Może się bowiem zdarzyć, że z jakiegoś powodu nie złożymy wszystkich wymaganych dokumentów albo przedstawimy kopię zamiast oryginału. W takim przypadku rejestracja pojazdu może nie dojść do skutku, ponieważ urzędnik odrzuci nasz wniosek ze względu na wspomniane błędy.

Nie warto się tym przejmować w momencie składania dokumentacji, gdyż w razie jakichkolwiek komplikacji otrzymamy pisemną decyzję z wydziału komunikacji. Oczywiście będziemy mieli szansę, aby skompletować brakujące druki czy wymienić je na prawidłowe.

Poza tym warto pamiętać, że zawsze istnieje możliwość odwołania się od decyzji urzędnika do samorządowego kolegium odwoławczego. Wszelkie informacje na ten temat znajdziemy w piśmie otrzymanym z wydziału komunikacji.

Rejestracja samochodu, ile dni na zarejestrowanie pojazdu, zegar

Ile jest czasu na zarejestrowanie samochodu?

Limit czasu wynosi 30 dni – liczymy je od dnia nabycia auta zarejestrowanego w Polsce.

W tym przypadku nie ma znaczenia, czy kupiliśmy ten samochód samodzielnie, czy otrzymaliśmy go bezpłatnie, np. poprzez darowiznę.

Musimy jednak mieć na uwadze, że nie możemy jeździć samochodem, który nie został zarejestrowany. Co więcej, za niezarejestrowanie pojazdu grozi kara w granicach od 200-1000 zł. Dokładna kwota będzie zależała od starosty przydzielonego do naszej sprawy.

Potrzebujesz pomocy z rejestracją samochodu na jednoosobową działalność gospodarczą?

Rejestracja auta osobowego – koszty

Teraz przejdziemy do kwestii, która zawsze wywołuje spore poruszenie, czyli do kosztów, jakie trzeba ponieść, aby zarejestrować samochód osobowy. Opłaty urzędowe wynoszą kolejno:

 • 2 zł – opłata ewidencyjna,
 • 12,50 zł – znaki legalizacyjne (na tablice rejestracyjne),
 • 13,50 zł – pozwolenie czasowe,
 • 54 zł – dowód rejestracyjny,
 • 80 zł – tablice rejestracyjne (tradycyjne),
 • 1000 zł – opłata dodatkowa w przypadku tablic indywidualnych.

Jak widać, koszty rejestracji samochodu wynoszą niecałe 200 zł, jeśli nie interesują nas indywidualne tablice rejestracyjne. Od 04.09.2022 r. przestaje obowiązywać tzw. nalepka kontrola oraz karta pojazdu – daje Nam to kolejne kilkadziesiąt złotych oszczędności.

Opłaty można uregulować w kasie urzędu lub przelewem, co warto zrobić jeszcze przed złożeniem dokumentacji. Zwłaszcza że wymagane jest złożenie potwierdzenia dokonania niezbędnych opłat.

Samochód jako środek trwały w firmie

Dobrze jednak zdawać sobie sprawę, że istnieje jeszcze jedna opcja w przypadku, gdy zależy nam na zarejestrowaniu samochodu na firmę. Otóż nasz pojazd można zaliczyć do ewidencji środków trwałych. Ewidencja ta zawiera rzeczowe składniki majątku, muszą być one jednak w jakiś sposób powiązane z firmą.

Według ustawy środkami trwałymi mogą być:

 • środki transportu, urządzenia, maszyny i inne przedmioty,
 • budowle,
 • lokale (jako osobna własność) oraz budynki.

Kiedy samochód może zostać uznany za środek trwały?

Wpisanie pojazdu do ewidencji środków trwałych jest możliwe w przypadku, gdy spełnia on następujące wymagania:

 • nadaje się do użytku i jest sprawny (w dniu, gdy zostaje wprowadzony do firmy),
 • przeznaczenie pojazdu jest wyraźnie związane z naszą działalnością (możliwe jest też użytkowanie na podstawie umowy leasingu, dzierżawy albo na podstawie umowy najmu),
 • samochód został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,
 • jest własnością lub współwłasnością dysponenta,
 • przypuszczalny czas jego użytkowania wynosi więcej niż rok.

W Polsce wymagane jest, aby w takiej sytuacji przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą przedstawił dowód zakupu pojazdu. Mogą nim być:

 • umowa kupna-sprzedaży (jeśli został nabyty od osoby fizycznej),
 • faktura VAT (nabyty od firmy będącej czynnym podatnikiem VAT),
 • faktura bez VAT (nabyty od firmy niebędącej czynnym podatnikiem VAT),
 • faktura VAT marża (nabyty od firmy będącej czynnym podatnikiem VAT, która sprzedaje pojazdy używane).

Chcąc wpisać dany samochód do ewidencji środków trwałych, należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie miasta lub gminy – odpowiednim dla siedziby naszej firmy.

Wtedy poniekąd auto staje się własnością firmy, mimo że w dowodzie rejestracyjnym pojazdu nie będzie wymieniona nazwa naszej działalności.

Jakie korzyści może przynieść wprowadzenie samochodu do firmy?

Jeśli uda nam się wprowadzić samochód do majątku firmy, będziemy mogli skorzystać z pewnych udogodnień, do których należą:

 • odliczenie podatku VAT (dotyczy zakupu auta) w wysokości 50% – jeśli samochód służy do celów prywatnych i biznesowych,
 • odliczenie podatku VAT w wysokości 100% – jeśli jest używany jedynie w celach służbowych. W tym przypadku należy złożyć druk VAT-26.

To jeszcze nie koniec korzyści, jakich możemy się spodziewać po wprowadzeniu samochodu do firmy. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z samochodu w związku z prowadzoną działalnością mają możliwość zawarcia w kosztach podatkowych wydatków eksploatacyjnych.

Wśród ponoszonych kosztów eksploatacji mogą się znajdować:

 • paliwo,
 • zakup części,
 • ubezpieczenie OC,
 • przeglądy techniczne i konieczne naprawy.

Jeśli samochód został wpisany do ewidencji środków trwałych, można dodatkowo dokonywać odpisów amortyzacyjnych związanych z kosztami zużycia pojazdu. Warto zapoznać się wcześniej z obowiązującymi stawkami amortyzacji, ponieważ może się to okazać nieopłacalne.

Podsumowanie

Co prawda nie ma możliwości zarejestrowania samochodu na jednoosobową działalność gospodarczą, można jednak rozwiązać to w inny sposób. Wprowadzenie auta jako środka trwałego do firmy jest opłacalne z perspektywy jej właściciela. Dzięki temu można odliczyć VAT, PIT oraz odpisywać różnego rodzaju koszty związane z eksploatacją pojazdu.

Mamy nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu każdy zainteresowany tematem rejestracji pojazdów znalazł odpowiedzi na wszelkie pytania, które go nurtowały.

Jeśli jesteś z Warszawy lub okolic i potrzebujesz pomocy przy rejestracji samochodu na firmę, koniecznie się z nami skontaktuj. Wszystkim się zajmiemy!


Przeczytaj też: