Cennik

UsługaCena
Rejestracja
(odbiór dokumentów, weryfikacja, przygotowanie wniosków + pełnomocnictw+ oświadczeń, umówienie terminu rejestracji, rejestracja, dostarczenie tablic i dowodu tymczasowego)
Odbiór dowodu stałego
(umówienie terminu odbioru dowodu stałego, odbiór dowodu stałego, dostarczenie kompletu dokumentów)
400 zł + koszty urzędowe (200-300 zł w zależności od rodzaju pojazdu)

200 zł
Ubezpieczanie pojazdu100 zł + koszt polisy
Akcyza pośrednictwo
(odbiór dokumentów, weryfikacja, przygotowanie wniosków AKC-U/S+ pełnomocnictw, dostarczenie dok. do US, uzyskanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego/dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty – pojazd kolekcjonerski)
200 zł + koszty urzędowe (pełnomocnictwa 50 zł)
Akcyza wycena pojazdu w stanie uszkodzonym/ opinia pojazd kolekcjonerski450 zł
Tłumaczenia dokumentówOd 300 zł w zależności od liczby dokumentów
Identyfikacja VIN – opinia techniczna do Wydziału Komunikacji i SKP
(pole numerowe skorodowane, nieczytelne)
400 zł
Wyceny pojazdów, kosztorysy napraw400 zł
Zabytki
(oględziny, weryfikacja dokumentów, sporządzenie 3x Biała Karta, 2x opinia techniczna, wniosek do WKZ o wpis do ewidencji, wniosek do OSKP o badanie techniczne, dostarczenie dokumentów do WKZ)
1000 zł
Sprawdzenie pojazdu przed zakupem z SKP400 zł
Opnie techniczne Rzeczoznawcy Samochodowego RSOd 400 zł

DRUKI